Ерготерапевтична стая

Пълното обзавеждане на Ерготерапевтична стая ще помага на децата чрез игра и интерактивна рехабилитация да развиват умения и компетентности за справяне в различни дейности от ежедневния, социалния и училищен живот.

В Ерготерапевтичната стая предвиждаме да има симулатор за езда, настилка от предпазни дюшеци, специализирани люлки, меки модули на стълби и склон, стена за катерене, ролкова пързалка, балансираща пътека, борд и др. Ще бъде оборудвана специална детска кухня, където децата ще се учат да се справят с различни домакински дейности. Всички упоменати помощни средства  са подходящи за извършване на интерактивна рехабилитация, като чрез играта децата ще  развиват умения и компетентности за справяне в различни дейности от ежедневния, социалния и училищен живот.