Терапия подпомагана от животни

Нашият опит през годините е доказал, че връзката и общуването с животни оказват силно положително влияние върху психоемоционалното състояние на децата. Затова придобихме лечебните кончета Ото и Лили, които ще живеят на двора и ще учат децата на социални умения, свързване и грижа.

Още в древността човек е познавал лечебната сила на животните. Общуването с животни, които подпомагат дадено лечение или т.нар  асистирана с животни терапия помага при редица състояния и предоставя ефективна психотерапевтична помощ. Животните могат да оказват силно положително влияние и да бъдат важна част от цялостната терапия или допълващо лечение за деца със специални потребности.